Petitie ijvert voor omgevingsambtenaar met de nodige kwalificaties

De Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning, VRP, heeft een petitie gelanceerd die pleit voor de noodzakelijkheid van een universitair diploma voor het beroep van omgevingsambtenaar. Dit naar aanleiding van het ontwerp van besluit bij het Decreet Omgevingsvergunning dat bij de Raad van State op tafel ligt voor advies.

Een aantal cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning

De VRP gaat niet akkoord met de inhoud van het Besluit, waarin de voorwaarden werden opgenomen waaraan een gemeentelijk omgevingsambtenaar moet voldoen. Die omgevingsambtenaar zal de stedenbouwkundige ambtenaar gaan vervangen en de diplomavereisten hiervoor liggen minder hoog. Zo zou het volstaan een aantal cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning te hebben gevolgd om gemeentelijk omgevingsambtenaar te worden, ongeacht het diploma. In sommige gevallen zou het zelfs volstaan over een diploma middelbaar onderwijs te beschikken. Daar heeft de VRP het volgende over te zeggen:

“De voorgenomen afzwakking van de diplomavereisten staat in schril contrast met de professionalisering van zowel het werkveld als het onderwijs. Gemeenten en professionals die zich de laatste jaren wel naar de regels hebben geschikt, komen bedrogen uit. Maar wat erger is, de ruimtelijke ontwikkeling in onze gemeenten dreigt nog een stuk stuurlozer te worden, met alle gevolgen van dien.”

 

Het lelijkste land ter wereld

De VRP verwijst naar een uitspraak die Renaat Braem in 1968 deed: “we wonen in het lelijkste land ter wereld”. De vereniging wil daarmee benadrukken dat de professionalisering van de sector van de ruimtelijke ordening geen overbodige luxe was. Die hield destijds in dat de overheden over geschoold personeel moesten beschikken. Met het Besluit dat nu op tafel ligt, gaan we in de omgekeerde richting. Daar de complexiteit van de regelgeving op het vlak van ruimtelijke planning stelselmatig is toegenomen, zou men verwachten dat de integratie van de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en milieu net meer competenties vraagt, niet minder. Vandaar de vraag van de VRP:

“De complexiteit van het beroep van stedenbouwkundige, ruimtelijk planner, of omgevingsdeskundige noodzaakt een stevige kennisbasis. We vragen dan ook dat de omgevingsambtenaar een duidelijk - universitair - profiel krijgt aangemeten, en dat dit in overleg gebeurt met de vakwereld en het onderwijs.”

 

U kan de open brief hier lezen. 

De petitie kan u hier ondertekenen. 

Bron: VRP

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage