Petitie tegen woonproject Herkenrodekazerne Hasselt

Woonproject Abscis, Kempe Thill, UAU en Land
Woonproject Abscis, Kempe Thill, UAU en Land
Herkenrodekazerne Hasselt

De vroegere Herkenrodekazerne in de stad Hasselt huisvestte tot voor kort nog de federale administratie. Het gebouw kwam vrij na de verhuis van de administratie naar een nieuwe locatie en werd aangekocht door de stad. Deze plande een nieuwe toekomst voor het gebouw en de site, maar daar bestaat veel onenigheid over. Het gaat zelfs zo ver dat er een petitie gestart is tegen het project. Maar hoe zit het nu eigenlijk werkelijk in elkaar? We zetten hier alle standpunten naast elkaar.

Het gebouw bestaat uit een beschermd en onbeschermd gedeelte. Het Poortgebouw en de Witte Kazerne zijn de beschermde gedeelten die werden doorverkocht aan de UHasselt. De aanpassingen die nodig zijn om deze gebouwen gebruiksklaar te maken staan in teken van het historische karakter van beide gebouwen. Voor het niet-beschermde gedeelte werd een wedstrijd uitgeschreven die uiteindelijk gewonnen werd door ontwikkelaars Kolmont-Vestio en architecten Abscis, Kempe Thill, UAU en Land.

 

Woongelegenheden

De petitie is vooral tegen het project omdat er volgens hen een woontoren komt die niet voldoet aan de voorschriften van de stad, het geen groene stedelijke ruimte biedt en het historische binnenplein vernield wordt. Daarnaast vinden ze dat de woongelegenheid niet inbedt in het historische kader. “Op zich hebben we geen probleem met een nieuwe invulling van deze site, maar hebben vooral een probleem met de woontoren, ook wel Urban Villa genaamd”, aldus Sofie Hias, opsteller van de petitie. “Het gebouw schendt de stedenbouwkundige voorschriften van de verordening “Woonkwaliteit” van de stad Hasselt.”

Naar de plannen van het ontwerp zullen de oude (niet-beschermde) paardenstallen blijven staan en worden deze herbestemd tot woningen. Aansluitend op de Witte Kazerne komen appartementen over vier bouwlagen en in het binnengebied komt een Urban Villa van acht bouwlagen en een teruggetrokken bouwlaag. Alles samen zijn dit 141 woongelegenheden met een open groen binnengebied met vier doorsteken dat half als park en half als plein wordt aangelegd. Er wordt bewust voor een schakeling van de woningen en compacte volumes gekozen zodat er een balans ontstaat tussen de bebouwde en onbebouwde ruimte.

 

Ondergrondse parkeergelegenheid

Volgens de petitie zal de geplande ondergrondse parkeergarage, die gelinkt wordt aan de bestaande ondergrondse parking van het Kolonel Dusartplein, zorgen voor extra verkeerscongestie en een negatieve impact op de luchtkwaliteit. De parkeergelegenheden werden in het ontwerp inderdaad gelinkt aan de bestaande ondergrondse parking, maar dit werd gedaan zodat er in de buurt geen bijkomend verkeer zou ontstaan. Door de parking onder de gebouwen te leggen heeft het park van het binnenplein bomen op volle grond, wat zorgt voor plaatselijke waterinfiltratie. Hias voegt hier aan toe dat er “bij het dossier geen mobiliteitsstudie, noch een verantwoordingsrapport tot ontheffing van MER was gevoegd. Dat is wel nodig aangezien de parking dan meer dan 1000 plaatsen zal aanbieden.”

 

Negatief advies Onroerend Erfgoed

De petitie geeft aan dat de administratie Onroerend Erfgoed een ongunstig advies gaf dat door de stad Hasselt genegeerd werd. Piet Van Cauwenberghe van Abscis architecten reageert dat er inderdaad een negatief advies was, met name voor een klein deel van het project dat ook in het beschermingsbesluit zat. De architecten waren hier niet van op de hoogte en het deel werd erna uit de vergunning gesloten en het overige deel werd vergund. Daarnaast voegt Van Cauwenberghe er nog aan toe dat er afspraken over gemaakt werden na verder overleg met Onroerend Erfgoed.

 

Vervolg

Volgens Tom Vandeput, schepen van de stad Hasselt, is de petitie lopende zonder voorwerp vermits stad en provincie reeds een bouwvergunning afleverde. Beroep bij RVV is daardoor enkel mogelijk voor de personen die al in beroep gingen in 1e aanleg. Sofie Hias is hier een van. Ze willen dat de stad haar beslissing herziet om een gepaste invulling te vinden voor het binnenplein en de voorschriften te respecteren. Intussen dienden ze een verzoek in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning.

Deel dit artikel:
Onze partners