Projecten nabij aardgasleidingen: "Meld ons elk ontwerp, en doe dat al in de studiefase"

"Elke week moeten we tot drie vergunningsdossiers on hold zetten omdat er ontwerpaanpassingen nodig
blijken", zegt Koen De Vil van Fluxys Belgium. ‘Jammer dat ze hun project al niet in de studiefase hebben
gemeld, denken we dan – dat had hen veel tijdverlies en ongemak bespaard. 

Om de veiligheid van zijn 4000 km ondergrondse aardgasleidingen in België te waarborgen, maakt Fluxys Belgium onder meer gebruik van fijnmazige patrouilles en grondige inspecties. Het grootste risico op beschadiging vormen werken door derden in de buurt van de leidingen, al dan niet gecombineerd met de bouw van constructies binnen de voorbehouden zone rond de leidingen. Daarom zet Fluxys sterk in op sensibilisering en informatie, ook over de wettelijke meldingsplicht: iedereen die werken plant of wil uitvoeren in de buurt van aardgasvervoersinfrastructuur is immers verplicht om die werken vooraf te melden. Dat geldt zowel voor bouwheren, architecten en studiebureaus in de ontwerpfase als voor aannemers in de uitvoeringsfase.


Nog voor de vergunningsaanvraag

‘Tijdens vergunningsprocedures vragen diverse overheden Fluxys om advies’, zegt Koen De Vil, Third Party Works Manager bij Fluxys Belgium. ‘Maar de meldingsplicht geldt ook voor sommige niet-vergunningsplichtige ingrepen en constructies zoals carports, tuinhuizen, of heggen en bomen. Daarom raden we architecten en studiebureaus aan om ons elk ontwerp te melden. Doe dat al in de studiefase, dus nog voordat je de vergunningsaanvraag indient.'

Waarom? Als het project in de buurt van onze leidingen komt, leggen we uit met welke voorschriften je zeker rekening moet houden. Moet het voorontwerp worden aangepast, dan denken we constructief mee. De vergunningsaanvraag kun je daarna met een gerust hart indienen: in principe geven wij dan een gunstig advies, op voorwaarde natuurlijk dat het dossier geen nieuwe ontwerpwijzigingen meer bevat. 

Vast aanspreekpunt

Een ontwerp melden kan snel en eenvoudig via de speciaal daarvoor opgerichte onlineplatforms. Na de melding verstuurt het platform een bevestigingsmail, met daarin de beheerders die kabels en leidingen in de projectzone hebben. Staat Fluxys in die mail niet vermeld, dan is geen aardgasinfrastructuur van Fluxys betrokken. ‘Is dat wél het geval’, zegt Koen De Vil, ‘dan zal een tracébeheerder telefonisch contact opnemen – daarom is het handig als je in de melding een contactpersoon vermeldt, met een rechtstreeks telefoonnummer. Die tracébeheerder wordt dan je vaste aanspreekpunt bij Fluxys, het hele project lang, zowel in de studie- als in de uitvoeringsfase.’

De tracébeheerder vraagt gedetailleerde informatie op over het project – over de geplande constructies, maar ook al over de werf: komt er zwaar werfverkeer in de buurt van leidingen of wordt daar materiaal gestapeld?


Alles in één brief

‘Vervolgens stuurt de tracébeheerder een brief, met alle voorschriften waarmee je rekening moet houden en die je in bestekken en veiligheidsplannen moet integreren’, zegt Koen De Vil. ‘Sommige voorschriften zijn ook al belangrijk voor de aannemer. Die is op zijn beurt verplicht om ons de geplande werken te melden, nog voor de uitvoeringsfase, maar terwijl hij de werfinrichting voorbereidt, kan hij alvast op die voorschriften anticiperen.’ De tracébeheerder bezorgt ook liggingsplannen van de Fluxys-infrastructuur, met de vraag om die op het voorontwerp in te tekenen.
Tijdig melden voorkomt vertragingen in de vergunningsprocedure en maakt de voorbereiding ervan efficiënter. Koen De Vil: ‘We bekijken het voorontwerp zeer grondig en geven een zo volledig mogelijk advies, in één brief. Architecten en studiebureaus willen we het zo gemakkelijk mogelijk maken – als ze met alles wat in onze brief staat rekening houden, is het voorontwerp in orde en levert de vergunningsaanvraag wat ons betreft geen problemen op.'

Snel en eenvoudig melden

Wie werken wil uitvoeren, is wettelijk verplicht om die vooraf te melden, vanaf de ontwerpfase. Dat kan snel en eenvoudig via speciaal daarvoor opgerichte onlineplatformen, afhankelijk van het gewest waar u de werken plant.
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: klim-cicc.be
• Wallonië: klim-cicc.be
• Vlaanderen: klip.vlaanderen.be
Voor meer informatie over de meldingsprocedure, surf naar de website van Fluxys


Tips om efficiënt te melden

• In het onlineplatform geeft u het adres van de geplande werfzone in. Vervolgens tekent u de werfzone ook in op de kaart, zo realistisch mogelijk.
• Geef in het commentaarveld al een beknopte omschrijving van het project – nieuwbouw, renovatie, meergezinswoning, bedrijfsvestiging enz.
• Stuur zo mogelijk al voorontwerpplannen mee – bij een woonproject bijvoorbeeld de inplanting van hoofdgebouw, bijgebouwen, oprit, carports, zwembad, tuinhuisjes, bomen en struiken …
• Vermeld in elk geval een contactpersoon met een rechtstreeks telefoonnummer

Bron: Fluxys
Deel dit artikel:
Onze partners