Protect en Euracor bundelen hun krachten voor de garantieverzekeringen in de bouwsector

Het onderschrijvingsagentuur Euracor en nicheverzekeringsmaatschappij Protect hebben hun kracht gebundeld en bieden voortaan samen 10-jarige garantieverzekeringen voor de bouwsector aan. Specifiek gaat het over twee formules: een formule op projectbasis (polis per project) en een formule op recurrente basis met jaarlijkse aangifte van de te verzekeren werven (abonnementspolis). 

De vroegere concurrenten bieden nu een exclusief gamma garantieverzekeringen aan aan de bouwsector in de Benelux. Protect handelt als verzekeraar en drager van het risico, Euracor handelt als underwriter voor de tarificatie en polisadministratie.

 

Projectpolis

De projectpolis kan afgeleverd worden voor betonherstelling, waterdichtheid van terrassen en daken, coating van beton of metaal, gevelbepleistering met of zonder isolatie of een combinatie van deze technieken in geval van gevelrenovatiewerken. Deze polissen zijn bestemd voor aannemers, maar ook voor mede-eigenaars.

 

Abonnementspolis

De abonnementspolis is een polis die een fabrikant op jaarbasis kan afsluiten wanneer hij de aangegane garantie van zijn producten of systemen wil verzekeren .De geviseerde segmenten zijn: waterdichtingssystemen, coating, betonherstellingen, epoxyvloeren en gevelbepleistering met isolatie.

Voor beide polissen is de toekenning van de waarborg onderworpen aan de controle op de goede uitvoering van de werken door een onafhankelijk controlebureau. De premie die gevraagd wordt, is eenmalig voor de ganse duur van de garantie en de polis is tijdens de garantieperiode niet opzegbaar. Bij de abonnementspolissen worden voor de verzekerde werken een verzekeringsgsattest afgeleverd met vermelding van begin en einde van de garantiewaarborg. Dit attest kan als een extra kwaliteitsgarantie voor de bouwheer/koper worden aanzien; ook bij een eventueel verdwijnen van een fabrikant en/of aannemer (faillissement of stopzetting van zijn activiteiten).

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage