Site Sint-Andries wordt inspirerende plek voor kinderen, jongeren en buurtbewoners (TM URA-ALTSTADT)

TM URA-ALTSTADT heeft van het Antwerpse autonoom gemeentebedrijf AG Vespa de opdracht gekregen om het sociaal-cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries in Antwerpen te renoveren en uit te breiden. De fascinerende site, in gebruik sinds het midden van de 18e eeuw, huisvest momenteel verschillende culturele en sociale organisaties onder de naam coStA. Als ontmoetingscentrum vormt het een open en gastvrije huiskamer voor bewoners van alle leeftijden en achtergronden uit de Sint-Andrieswijk, een authentieke en diverse Antwerpse volksbuurt. Maar het gebied is aan vernieuwing toe. En door verschillende duurzame ingrepen wil AG Vespa de site klaarmaken voor de toekomst.

Het project van 3150 m² wil het bestaande culturele en sociale aanbod versterken en uitbreiden. De huidige infrastructuur wordt vernieuwd en beter afgestemd op de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen. De huidige complexe verzameling gebouwen en zalen, variërend van waardevol historisch erfgoed tot tijdelijke constructies, wordt deels gerestaureerd en deels opgeschoond. Drie nieuwe volumes komen naast de bestaande constructies te staan, gebundeld onder een uniform en levendig daklandschap.

 

Erfgoed

Van de tweede helft van de 18e tot midden de 20e eeuw was de openbare reinigingsdienst van stad Antwerpen gevestigd op de site. Grote delen van de industriële gebouwen uit die periode zijn bewaard gebleven, en maken deel uit van het nieuwe ontwerp. Het waardevolle erfgoed, zoals de onderwijzerswoning van de vroegere jongensschool en de directeurswoning van de openbare reinigingsdienst, wordt gerestaureerd en krijgt een invulling die de huidige indeling van de gebouwen respecteert.

De kwalitatieve industriële gebouwen zoals de grote hangar met ijzeren afdak, de kleine hangar, de voormalige turnzaal van de jongensschool en de oude paardenstallen blijven behouden. Overbodige bijgebouwen en koterijen verdwijnen en compacte, duurzame nieuwe gebouwen zorgen voor een optimaal gebruik van de site.

 

Groene passage

Ruimtelijk vormt de groene passage, die de Sint-Andriesplaats verbindt met de Prekersstraat, de ruggengraat van het project. Langs deze passage krijgen de verschillende functies van het project een duidelijk adres. De binnenste agora, een combinatie van foyer, bibliotheek en café, is het sociale hart van het project. Daarnaast vormt de buitenagora, een nieuw groen plein met overdekte ruimte, een gedeelde ruimte voor de verschillende jongeren- en culturele organisaties op de locatie.

 

Ontharding

Het project heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Het momenteel volledig verharde terrein zal met minstens 50% worden verzacht. Verwarming en koeling zullen fossielvrij zijn, met een geothermische warmtepomp aangedreven door een PV-installatie. Bestaand waardevol erfgoed wordt zorgvuldig geïsoleerd en aangepast aan hedendaagse normen. Een participatieproces met zowel gebruikers als omwonenden zal zorgen voor maatschappelijke steun voor het project.

Bron: AG Vespa | TM URA-ALTSTADT
Deel dit artikel:
Onze partners