TECHNISCHE INFO. Brandveiligheid van gevels: de nieuwe regelgeving toegelicht

Aangezien de huidige regelgeving onvoldoende rekening houdt met het risico op brandvoortplanting via het gevelsysteem, werden de eisen uit het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ recentelijk herzien. De herziene versie van dit Besluit zal wellicht begin 2021 van kracht worden. In een recent nummer van haar magazine Contact licht het WTCB de nieuwe regelgeving toe. 

Nieuwe eisen Naast eisen met betrekking tot de brandreactie van gevelbekledingen, zullen er in de herziene versie van de regelgeving ook enkele nieuwe voorwaarden opgenomen worden voor de andere gevelonderdelen, zoals de isolatie.

Tabel A geeft een overzicht van de in de herziening vermelde eisen met betrekking tot de brandreactie van gevelbekledingen in hun uiteindelijke toepassingsvoorwaarden (m.a.w. zoals ze geplaatst zijn op de werf).

Om brandvoortplanting via het gevelsysteem te vermijden, zullen er in de nieuwe regelgeving ook een aantal eisen opgenomen worden met betrekking tot de brandreactie van de verschillende gevelonderdelen (zie tabel B op de volgende pagina). Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de onderdelen die volledig afgeschermd zijn tegen brand en deze die dit niet zijn.

Bij middelhoge en hoge gebouwen moeten de gevelonderdelen onbrandbaar zijn. Wanneer men in de gevel echter gebruikmaakt van brandbare onderdelen (brandreactieklasse E of beter), moet men:
• hetzij opteren voor typeoplossingen en/of
• hetzij de gevelonderdelen volledig afschermen tegen brand, zowel van binnenuit als van buitenaf. Dat wil zeggen dat de onderdelen langs alle zijden ingepakt moeten worden. Voor hoge gebouwen moet deze bescherming bestaan uit een element met een brandbeschermingsvermogen K2 30 of een brandweerstand EI 30. Voor middelhoge gebouwen moet deze bescherming opgebouwd zijn uit een element met een brandbeschermingsvermogen K2 10 of een brandweerstand EI 15.

Het is belangrijk om op te merken dat er zowel voldaan moet worden aan de brandreactie-eisen van de gevelbekleding (tabel A) als aan deze van de gevelonderdelen (tabel B). Deze eisen zijn evenwel niet van toepassing op de raam- en deurprofielen en de gevelbeglazingen.

Je kan het artikel integraal lezen in WTCB-Contact.

Bron: CSTC-WTCB
Deel dit artikel:

Onze partners