Uitbreiding team Brusselse Bouwmeester binnen een nieuw platform voor stadsontwikkeling

De Brusselse Bouwmeester krijgt nogmaals versterking. De Brusselse regering wil het team zelfs met 6 nieuwe medewerkers versterken en toont zo haar ambitie voor het beleid van stadsontwikkeling in Brussel. Solliciteren kan tot 5 juli 2015. 

Er werd eveneens beslist om verschillende administraties en instellingen samen te brengen in een nieuwe organisatiestructuur. Het toekomstige platform bestaat enerzijds uit het Brussels Planningsbureau (BBP) en anderzijds de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Het BBP legt zich toe op statistiek, sociaal-economische kennis en strategische planning en de MSI wordt een volwaardige openbare ontwikkelingsoperator die de strategische ontwikkelingskeuzes ten uitvoer moet brengen door terreinen te verwerven en te bebouwen. Het Planningsbureau staat met andere woorden in voor de voorbereiding en de uitwerking van de projecten die de MSI ten uitvoer moet brengen.

 

Samenwerking

De beide structuren zullen een permanente samenwerking uitbouwen, zowel voor de uitwerking als voor de verwezenlijking van de 10 prioritaire ontwikkelingspolen en de Kanaalzone. Ook de bouwmeester zal geïntegreerd met het platform samenwerken. Het hele project moet rond zijn tegen 1 januari 2016 en vanaf dan kan het platform samengebracht worden op één enkele nieuwe locatie die moet uitgroeien tot een emblematische plek voor de stadsontwikkeling van Brussel.

 

Versterking team bouwmeester

Na de aanwervingen voor het Kanaalteam, worden nu bijkomende nieuwe medewerkers gezocht voor in het team van de bouwmeester: 5 projectleiders en 1 communication & office manager. De bouwmeester heeft als belangrijkste opdracht de kwaliteit te bewaken van ruimtelijke projecten in Brussel, zowel op het vlak van architectuur, stedenbouw en publieke ruimte, en in alle onafhankelijkheid.

 

5 projectleiders (NL – FR)

De bouwmeester zoekt 5 projectleiders om het team uit te breiden. Binnen het team werkt iedereen volgens eigen specialisatie in een of meerdere domeinen:

  • complexe en strategische stadsprojecten
  • (sociale) woningen
  • openbare ruimte en mobiliteitsinfrastructuur
  • publieke voorzieningen
  • economische activiteiten
  • vastgoedontwikkeling door de privésector
  • prospectief onderzoek en beleidsvoorbereiding

 

U kan uw kandidatuur hier indienen tot 05 juli 2015. Franstaligen doen dat via deze weg.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Kristiaan Borret (tel. 02/204 29 82 – kborret@gob.irisnet.be)

 

1 communication & office manager (FR)

De bouwmeester zoekt een communication & office manager om het team aan te vullen. Binnen het team ben je verantwoordelijk voor alle communicatie en enkele organisatorische taken. Je dient te kunnen werken binnen de Franse taalrol.

 

U kan uw kandidatuur hier indienen tot 05 juli 2015.

Voor verdere informatie kan u terecht bij Kristiaan Borret (tel. 02/204 29 82 – kborret@gob.irisnet.be)

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage