Verhaal Juul Vanleysen op Architectenhuiskamer wil tot inzicht brengen

Voor de derde editie van Architectenhuiskamer nodigde de organisatie Juul Vanleysen uit om zijn verhaal te komen brengen. In het oude gouvernementsgebouw in Hasselt konden de aanwezigen getuige zijn van een inspirerende avond waarbij enkele pijnpunten werden blootgelegd maar waar ook de boodschap werd meegegeven om vooral te ontwerpen vanuit het hart.

Wie op sinterklaasavond langs het nieuwe CIAP, gelegen in de Lombaardstraat in Hasselt wandelde, kon ontdekken dat Architectenhuiskamer voor zijn derde editie het oude gouvernementsgebouw had ingepalmd. De statige, monumentale kamers, inmiddels in gebruik als tentoonstellingsruimte, werden voor de gelegenheid ingericht met Vitra-meubeltjes en sfeervol aangelicht.

Nadat de grootste honger was gestild en de organisatie de sponsoren Isover en Vandersanden had bedankt, werd Juul Vanleysen verwelkomd. Het nieuws dat eind september bekend raakte over het feit dat Holistic Architecture de boeken had moeten neerleggen, liet niemand in de architectuurscène onberoerd. Ook de Vlaamse pers besteedde de nodige aandacht aan dit opmerkelijke nieuws. Toen het team achter Architectenhuiskamer in deze periode aan het brainstormen was over een mogelijk thema voor de volgende editie, ontstond het idee om Juul de mogelijkheid te bieden zijn eigen verhaal te brengen. Dat het verhaal van Juul Vanleysen de interesse van verschillende actoren binnen de architectuurwereld en ook daarbuiten kon opwekken, bleek uit het aantal inschrijvingen voor de avond.  

 

Coöperatie

Na een kort moment waarop Juul de aanwezigen vroeg hun ogen te sluiten en tot rust te komen, keerde Juul terug in de tijd en startte hij zijn verhaal met zijn ambitie om zijn stage in Zwitserland te volbrengen. De drukte en gebeurtenissen binnen Groep Delta, het architectenbureau van Juuls vader, stuurde deze plannen in de war, waarop Juul op korte tijd een sleutelfunctie binnen het bureau kreeg toebedeeld. Juul bekende verveeld te hebben gezeten met deze rol. Hij speelde later dan ook met het idee te evolueren naar een coöperatief bureau waarbij ieder op gelijke hoogte functioneert en waarbij iedereen samen eigenaar is.

 

Wedstrijdcultuur in België

Het begrip ‘samenwerken’ kwam verder de avond nog een aantal keren aan bod. Zo bracht Juul ook de wedstrijdcultuur in België ter sprake. Hoewel er veel kritiek is op de huidige gang van zaken, weet de organisatie van een wedstrijd, waarin geen vergoeding wordt voorzien, toch telkens weer architectenbureaus te verleiden tot deelname. Juul werpt op om als architect niet meer deel te nemen aan onbezoldigde wedstrijden en zo samen aan één koord te trekken. De vereniging is de kracht.

 

Emotie

Zelf haalt Juul de kracht uit zijn manier van het leven: leven vanuit het hart, niet vanuit het hoofd. Hij liet weten dat de locatie van de lezing, ooit het decor was van een belangrijk keerpunt in zijn leven. Het is immers na zijn echtscheiding dat Juul gestart is met meditatie. Een tijdje heeft Juul twee parallelle levens geleid, zijn privéleven en zijn professionele leven als architect. Dat beiden in conflict zouden geraken, zal niet verbazen. Op dat moment werd Holistic Architecture geboren. Holistic Architecture stond voor ontwerpen vanuit het gevoel, op basis van intuïtie. Ook binnen het architectuuronderwijs hoopt Juul dat meditatie haar weg kan vinden. Samen bouwen aan een nieuwe Aarde vanuit het hart, dat is de boodschap die Juul graag wil meegeven.

 

Ecologie

Ook ecologie vormde een belangrijke peiler binnen Holistic Architecture. MaterialSource, een platform dat ondermeer door Juul Vanleysen mee werd ontwikkeld, vormt een materialenbibliotheek waarin de herkomst, grondstoffen, ecologische impact... van een product wordt weergegeven. Ook vind je er projectreferenties waar het materiaal werd toegepast. Juul heeft stevig geïnvesteerd in het project maar gelooft dan ook nog steeds sterk in het concept. Hierbij wil hij architecten oproepen om lokale materialen en producten niet uit het oog te verliezen. De tijd en het werk dat in MaterialSource werd gestoken, is niet verloren. De fysieke vorm van de databank staat opgesteld in Greenville in Houthalen-Helchteren.

 

Doorstart

Inmiddels raakte ook bekend dat enkele voormalige medewerkers van Holistic Architecture een doorstart zullen maken onder A’tract. Hierbij zijn er ook gesprekken geweest met Juul. Echter heeft hij besloten om even andere wegen te bewandelen en een rustperiode in te lassen waarin hij vooral veel wenst te reizen, dingen te zien en zelf mee te maken.

In zijn hele verhaal stelde Juul zich heel kwetsbaar op. Het publiek wist dit duidelijk te appreciëren. Wellicht was niet iedereen overtuigd van zijn verhaal - Juul beweerde ook niet dat zijn verhaal de absolute waarheid was -  toch wist hij een aantal pijnpunten bloot te leggen en de aanwezigen bewust te maken van hun rol binnen de maatschappij en de Aarde in zijn geheel. Terwijl de aanwezigen nog aan het nakaarten waren, werd onder de organisatie al vlijtig nagedacht over een volgende editie op een nieuwe, minstens even verassende locatie met een even inspirerend en interessant thema.

 

 

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage