Vijfde editie Warmtepomp Symposium

Op 11 september 2012 vindt de vijfde editie van het Warmtepomp Symposium plaats. Een vijfde uitgave mag toch wel een eerste jubileum genoemd worden en daarom werd het succesvolle evenement in een gloednieuw kleedje gestoken. De organisator Warmtepomp Platform (ODE Vlaanderen) besloot om te gaan samenwerken met de organisator van de vakbeurs Climatechno. Climatechno gaat tweejaarlijks door en het Symposium biedt de kans om de snel evoluerende warmtepompmarkt toch jaarlijks te gaan belichten. Ook werd een nieuwe locatie voorzien, namelijk het Lamot congrescentrum in Mechelen.
Op 11 september 2012 vindt de vijfde editie van het Warmtepomp Symposium plaats. Een vijfde uitgave mag toch wel een eerste jubileum genoemd worden en daarom werd het succesvolle evenement in een gloednieuw kleedje gestoken. De organisator Warmtepomp Platform (ODE Vlaanderen) besloot om te gaan samenwerken met de organisator van de vakbeurs Climatechno. Climatechno gaat tweejaarlijks door en het Symposium biedt de kans om de snel evoluerende warmtepompmarkt toch jaarlijks te gaan belichten. Ook werd een nieuwe locatie voorzien, namelijk het Lamot congrescentrum in Mechelen.
Waarom een Warmtepomp Symposium?

Het Warmtepomp Symposium is geen vakbeurs maar een kwalitatief congres met interessante netwerkmomenten. Het Symposium beoogt één van de hoofdtaken van het Warmtepomp Platform, namelijk informatieverspreiding naar de verschillende doelgroepen die in contact komen met warmtepompen. Men richt zich enkel tot professionelen, met name de architecten, projectontwikkelaars, installateurs, studiebureaus, duurzaamheidscoördinatoren, leveranciers, producenten, kenniscentra en de overheid.

De warmtepomp is een heel efficiënte technologie om vrij beschikbare omgevingswarmte om te zetten in bruikbare warmte via het gebruik van een kleine hoeveelheid elektriciteit of aardgas. Warmtepompen hebben een groot potentieel als toepassing voor gebouwverwarming, zowel in de woningbouw als utiliteitsbouw en dit zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Daarnaast kunnen ze even goed gebruikt worden voor de aanmaak van sanitair warm water, al of niet in combinatie met verwarming. Zij vormen hiermee een belangrijk alternatief voor de klassieke installaties gevoed door fossiele energiebronnen. Dit potentieel is slechts beperkt aangeboord. Verschillende partijen uit de sector, zowel bedrijven als kenniscentra hebben zich gegroepeerd in het Warmtepomp Platform om de markt te stimuleren en de belangrijkste barrières weg te werken. Het Platform maakt deel uit van ODE Vlaanderen, de koepel organisatie voor de hernieuwbare energiesector, erkend en gesteund door de Vlaamse overheid. Door de samenwerking met de organisator van Climatechno, FCO Media (eveneens uitgever van bladen naar architecten en installateurs) zal de boodschap die het Warmtepomp Platform wil overbrengen sneller zijn weg vinden naar de hierboven vermelde doelgroep.


Deel dit artikel:

Onze partners