Vooruitblik I Am Architect: Duurzame renovatie van een herenhuis (kantoorfunctie)

Ook dit jaar is I Am Architect het podium voor aansprekende praktijkcases die dieper ingaan op hedendaagse architecturale uitdagingen. In aanloop naar het evenement laten wij alvast enkele sprekers van de avond aan het woord. Op Architectura.be vertellen zij summier waarover hun lezing zal gaan. Sunita Singh van Architectuurbureau Lowette bijt de spits af en bespreekt de duurzame renovatie van een herenhuis.

Historical value ++ + Sustainability ++ = Challenge

 

“Neen, wij willen geen duurzaamheid in ons project want dat kost te veel” is een reactie die te veel architecten horen van hun bouwheren. Wat zijn de juiste tools om de bouwheer te overtuigen van een duurzame aanpak? Wat is die duurzame aanpak eigenlijk? Wat houdt dit specifiek in voor de aannemer? Hoe kunnen we die aannemer het best aansturen tijdens de werken? Hoe verzoenen we esthetisch en historisch te behouden elementen met een luchtdichte schil?

Tijdens de presentatie van architectuurbureau Lowette zullen al deze vragen beantwoord worden aan de hand van een case study: de duurzame renovatie van een kantoor, gevestigd in een herenhuis in Brussel (genomineerd voor de Greenov Award 2014, categorie renovatie). Dankzij een totaalaanpak zijn de verschillende aspecten van duurzaamheid aangekaart en afgetoetst aan het rijke historische karakter van het gebouw. De kasten zijn zo ontworpen dat de volledige mechanische ventilatie in de meubels geïntegreerd is. Alle technieken zijn geconcentreerd in een gedeeltelijk verhoogde vloer. Er zijn zo veel mogelijk bio-ecologische materialen gebruikt. Een expert biodiversiteit is ingeschakeld voor de plantenkeuze. Drie blowerdoortests zijn uitgevoerd om o.a. de invloed van de te behouden elementen in te schatten. De schouwen zijn ontdubbeld aangezien ze bovendaks behouden blijven. Er is een kosten-batenanalyse gemaakt van alle ingrepen.

Deze praktische zaken, samen met de financiële en organisatorische conclusies zullen tijdens de presentatie aangekaart worden.

Sunita Singh,

ir. architect voor Architectuurbureau Lowette

Deel dit artikel:
Onze partners