Wat is precies een passiefhuis?

De passiefhuis standaard breekt door, en niet alleen voor eengezinswoningen. Ook opdrachtgevers en investeerders van appartementsgebouwen, kantoren of industriële gebouwen hebben de voordelen van deze bouwwijze ingezien: minimale energiekosten met een maximaal wooncomfort en dat met geringe meerkosten. Geen wonder dat intussen ook in de renovatie goede ervaringen zijn opgedaan met passiefhuiselementen. Maar wat houdt een passiefhuis nu precies in? Het staat klaar en duidelijk uitgelegd in een publicatie van de firma Sto.
De passiefhuis standaard breekt door, en niet alleen voor eengezinswoningen. Ook opdrachtgevers en investeerders van appartementsgebouwen, kantoren of industriële gebouwen hebben de voordelen van deze bouwwijze ingezien: minimale energiekosten met een maximaal wooncomfort en dat met geringe meerkosten. Geen wonder dat intussen ook in de renovatie goede ervaringen zijn opgedaan met passiefhuiselementen. Maar wat houdt een passiefhuis nu precies in? Maar wat houdt een passiefhuis nu precies in? Het staat klaar en duidelijk uitgelegd in een publicatie van de firma Sto.
Wat is precies een passiefhuis?

Het begrip ”passiefhuis“ beschrijft niet een bepaalde bouwwijze, maar een bepaalde bouwstandaard. Het belangrijkste verschil met een “normaal”huis is: een passiefhuis volstaat zonder een eigen verwarmingsinstallatie! Het haalt zijn energie uitsluitend uit passieve bronnen, zoals warmteterugwinning uit de ventilatielucht (bv. badkamer, keuken), uit de directe zoninstraling of uit de warmtestraling van de bewoners zelf.


Passiefhuis – de definitie

Met maximaal 10 Watt per m2 verwarmingsvermogen is het mogelijk om in een passiefhuis af te zien van een traditionele verwarmingsinstallatie. Een passiefhuis heeft per jaar een energiebehoefte voor ruimteverwarming van 15 kWh/m2 en dat is ongeveer een tiende van wat een traditioneel gebouwd huis nodig heeft.


Vijf punten maken een passiefhuis

1. Optimale warmte­isolatie: Isolatie van alle niet transparante vlakken voor een rondom gesloten schil

De energiebehoefte van een passiefhuis hangt direct af van de kwaliteit van het gevelisolatie systeem. Voor alle duidelijkheid: bij anders geïsoleerde gebouwen verminderen verschillende warmtebruggen het resultaat duidelijk.

2. Consequent vermijden van warmtebruggen: Zowel in het ontwerp als tijdens de uitvoering zorg dragen voor een goede kwaliteit van alle details

Bij een passiefhuis komt het er op aan potentiële warmtebruggen in de gebouwconstructie reeds uit te sluiten. Daarvoor is het wenselijk de thermische schil zo mogelijk niet te onderbreken en bouwdelen thermisch te scheiden. Verder geldt: des te beter aansluitingen, gebouwhoeken, overkragingen, plafonds, neggekanten e.d. geïsoleerd zijn, des te minder warmtebruggen er ontstaan.

3. Luchtdichtheid: De schil controleren op luchtdichtheid middels “Blower-Door-Test”

Een luchtdicht gesloten schil, die de warmtebruggen ook bij kritische aansluitingen consequent vermijdt – volgens dit eenvoudige, maar doeltreffende principe functioneert een passiefhuis.

4. Warmtewerende beglazing: Drievoudige beglazing en goed isolerende kozijnen ingebouwd in schilisolatie

Bepalend voor de kozijnen is niet alleen de drievoudige beglazing, maar ook een goed geïsoleerd kozijnprofiel en dat het kozijn is ingebouwd in de isolatielaag van de buitengevel. De isolatielaag, welke over het kozijnprofiel is aangebracht, reduceert eveneens het warmteverlies.

5. Actieve beluchting: Door permanente frisse luchttoevoer en een hoogefficiënte warmteterugwinning op de ventilatielucht

De actieve ventilatie bij een passiefhuis zorgt voor de beste luchtkwaliteit. Dit is natuurlijk een bewuste keuze van eenieder die een passiefhuis laat bouwen.
Om een passiefhuis te laten functioneren moet het voldoen aan volgende technische zaken: een volledig luchtdichte schil, comfortventilatie met warmteterugwinning, optimale schilisolatie, geen warmtebruggen, drievoudige beglazing, geïsoleerde kozijnen/ramen en deuren, zongericht ontwerp, beperkt afkoelend buitenoppervlak en een compacte bouwvorm.

In zowel zomer als winter garandeert de passiefhuisstandaard een behaaglijk binnenklimaat zonder dat hiervoor een traditionele verwarmingsinstallatie nodig is. Voorwaarde: per m2/jaar mag niet meer dan 15 kWh energie nodig zijn. Alleen tijdens het koude jaargetijde kan om de ruimtetemperatuur op peil te houden enige verwarmingsenergie gebruikt worden. Hoe deze energie wordt opgewekt is van ondergeschikt belang.


Voordelen voor de bewoner

• Nu en in de toekomst kosten voor verwarming besparen
• Beste wooncomfort en behaaglijkheid zonder temperatuurverschillen
• Het hele jaar frisse lucht en de beste luchtkwaliteit, ook voor mensen met een allergie – zonder pollen, schadelijke stoffen of vervuilde lucht
• Gezond en gelijkmatig binnenklimaat in zomer en winter

Voordelen voor het milieu

• Laag energieverbruik
• Actief en passief gebruik van opnieuw te gebruiken energie
• Geringere CO2-uitstoot
• Minder gebruik van energievoorraad

Voordelen uit bedrijfseconomisch oogpunt

• Slechts 5-8 % hogere investeringskosten ten opzichte traditionele bouwwijzen
• Snelle terugverdientijd van 0 – 10 jaar
• Hoge woonkwaliteit, goed verhuurbaar
• Waardevast


Bron: Sto
Deel dit artikel:
Onze partners