Waterdoorlatende verhardingen als oplossing voor dalend waterpeil

Het is steeds moeilijker voor hemelwater om in de bodem te dringen. Dat komt onder andere door de grote toename van verharde oppervlakken zoals wegen en parkings, die verhinderen dat het water voldoende infiltreert. De oplossing is om deze verharde structuren aan te leggen met waterdoorlatende verhardingen, die wel toestaan dat water in de bodem kan dringen, zo stelt de Federatie van de Betonindustrie FEBE

Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende betonstraatstenen hebben een poreuze structuur of zijn voorzien van openingen in hun vormgeving. Zo kan het hemelwater ter plaatse in de ondergrond doordringen. Indien nodig wordt het water eerst in de structuur gebufferd en vervolgens pas geïnfiltreerd. Zulke waterdoorlatende systemen houden de dalende grondwaterstand mee op peil, wat de drinkwatervoorraad ten goede komt. De steen zelf is ook nog volledig recycleerbaar.

 

Toepassen op grote schaal

Via de gewestelijke stedenbouwkundige verordening worden particulieren en bedrijven gestimuleerd om op privaat domein zoveel mogelijk het hemelwater te hergebruiken, te bufferen, te infiltreren en af te voeren. Milieubewuste bedrijven zoals Colruyt en Decathlon gebruikten dit type van verharding al voor de aanleg van hun parkeer- en bedrijventerreinen, maar er is meer nodig. Een algemeen gebruik van waterdoorlatende verhardingen kan ook bij openbare werken een groot verschil maken voor het probleem van het dalende waterpeil. Zo kunnen ook rijwegen met beperkt verkeer en fietspaden op deze manier worden aangelegd.

 

Belgische leidersrol

Het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en Belgische fabrikanten hebben in het  hele concept van waterdoorlatende stenen wereldwijd een voortrekkersrol gespeeld. Zo draagt ook België letterlijk zijn steentje bij aan een beter milieu.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage