Wetenschappelijke publicatie over de relatie van beton en duurzaam bouwen

In opdracht van Febelcem heeft een onderzoekscel van de universiteit van Louvain-la-Neuve de publicatie Beton en duurzaam bouwen samengesteld. Deze wetenschappelijke publicatie die zich in eerste instantie richt tot de ontwerpers en architecten kan u gratis aanvragen bij Febelcem of kan u onderaan dit artikel downloaden.

In opdracht van Febelcem heeft  een onderzoekscel van de universiteit van Louvain-la-Neuve de publicatie Beton en duurzaam bouwen samengesteld. Deze wetenschappelijke publicatie die zich in eerste instantie richt tot de ontwerpers en architecten kan u gratis aanvragen bij Febelcem of kan u onderaan dit artikel downloaden.

Ingenieur André Jasienski, directeur van Febelcem legt uit wat de bedoeling is van deze publicatie.
“Een decennium geleden werd ‘duurzaam bouwen’ nog door velen als een voorbijgaande modetrend beschouwd. Vandaag heeft het duurzaamheidsdenken de bouwsector volledig ingepalmd. Het begrip wordt evenwel vaak te pas en te onpas gebruikt en er wordt nog nauwelijks stilgestaan bij de betekenis ervan.

Wij vroegen de mening van de onderzoekscel ‘Architecture et Climat’ van de UCL (Louvain-la-Neuve) die geleid wordt door prof. André De Herde, een wetenschappelijke autoriteit op het gebied van o.a. bioklimatische architectuur en energieprestaties van gebouwen. Wat moet worden verstaan onder ‘duurzaam bouwen’ als concept in het algemeen ? Hoe moet het in praktijk worden gebracht? Welke rol is hierbij weggelegd voor het materiaal beton ?”

Foto: André Nullens; architect: HASA

De publicatie ‘Beton en duurzaam bouwen’ richt zich in de eerste plaats tot de ontwerper/architect, en uiteraard gaat bijzondere aandacht naar de Belgische situatie.

Volgens André Jasienski toont de publicatie aan dat beton niet alleen esthetisch en vormelijk veel mogelijkheden biedt, maar dat het ook op het vlak van duurzaamheid beter scoort dan vaak wordt aangenomen. “De eenvoudige formule (« beton = inerte bestanddelen + bindmiddel ») ligt aan de basis van een eindeloos breed gamma aan producten met zeer diverse eigenschappen. De talrijke illustraties en casestudies van gerealiseerde gebouwen bewijzen dat deze veelzijdigheid een formidabele troef is voor het realiseren van duurzame oplossingen. En niet te vergeten : architecten en designers dragen vaak zelf bij tot het bedenken van nieuwe betontypes en -toepassingen!
De lezer die op zoek is naar cijfers over de milieu-impact van bouwmaterialen, waaronder beton, vindt in deze publicatie of via de aangeduide internetadressen zeker zijn gading. Het blijkt dat beton bijvoorbeeld inzake grijze energie lang niet zo slecht scoort als vaak wordt beweerd, wel integendeel! Dit is des te meer het geval wanneer het materiaal objectief wordt beoordeeld over de volledige levenscyclus en in relatie tot zijn functie op schaal van het gebouw
.”
 
In vergelijking met de ons omringende landen is volgens André Jasienski in België nog een inhaalbeweging nodig op bepaalde punten, bijvoorbeeld levenscyclusanalyse van materialen, het optimaliseren van recyclage enz. Maar precies in die domeinen zijn volgens hem FEBELCEM en/of de andere leden van de koepelorganisatie infobeton.be vandaag nauw betrokken bij onderzoeks- en normalisatiewerkzaamheden. Wordt dus vervolgd.

U kan de geprinte publicatie via mail opvragen bij Febelcem (info@febelcem.be ) of u kan hier een pdf downloaden.

De zwembadsite in Leuven van BOB361, het project waarvoor het eerst grafisch beton gebruikt werd in ons land. In onze rubriek Gewikt en Gewogen hebben we een artikel gewijd aan dit procédé.  Foto: André Nullens  
Deel dit artikel:
Onze partners