Woning verwarmen met afvalwater?

Het klinkt niet fris, warm water winnen uit het riool, maar duurzaam is het wel. De temperatuur van rioolwater is namelijk gemiddeld 18 graden. En dat is energie die nu ongebruikt door buizen en leidingen wegstroomt naar de gemalen en uiteindelijk naar de rioolwaterzuivering. Met de nieuwe innovatie van Socea, Heijmans en Frank, de HyDreA-Thermpipe (voluit de Hybride Drilling energy Aqua Thermpipe), is het mogelijk deze warmte op een schone en veilige manier te hergebruiken (bron: FEBE).

Het klinkt niet fris, warm water winnen uit het riool, maar duurzaam is het wel. De temperatuur van rioolwater is namelijk gemiddeld 18 graden. En dat is energie die nu ongebruikt door buizen en leidingen wegstroomt naar de gemalen en uiteindelijk naar de rioolwaterzuivering. Met de nieuwe innovatie van Socea, Heijmans en Frank, de HyDreA-Thermpipe (voluit de Hybride Drilling energy Aqua Thermpipe), is het mogelijk deze warmte op een schone en veilige manier te hergebruiken (bron: FEBE).
 

 

 


De HyDreA-Thermpipe is opgebouwd uit buizen van 3,30 meter lang met een binnen- en buitenschil. De binnenschil bestaat uit een HDPE kunststofbuis, daarrond is een kunststof spiraalleiding gewikkeld. Het gehele kunststof samenstel wordt in een betonnen buitenmantel gestort. Die fungeert als bescherming en heeft diverse constructieve eigenschappen. Hierdoor is het leidingsysteem toe te passen als boorbuis, drukbuis of als traditionele legbuis. Met een binnendiameter van 1600mm kan hij uitstekend dienst doen als hoofdtransportleiding in een rioleringsstelsel en voorziet hij ook in een bergingfunctie.

De mooiste toepassing van de HyDreA-Thermpipe is de aanleg via de schildboortechniek. Deze techniek heeft als voordeel dat niet het hele traject hoeft te worden ontgraven: een pers- en ontvangstput is genoeg en de buis wordt met een boor en een pers-vijzelinstallatie ondergronds naar zijn bestemming geleid. Ideaal dus voor in de complexe bebouwde omgeving. Op die manier kan men van 2 boorputten die 300 meter van elkaar verwijderd zijn, 2 warmtewisselaars maken.


Slagroom op de taart

Een riool- of kabel- en leidingtunnel aanleggen is een kostbaar project. De HyDreA-Thermpipe heeft dezelfde kostprijs en levensduur (gaat gemakkelijker meer dan 100 jaar mee), is onverwoestbaar bestand tegen olie en rioolgas of graafschade. De verbindingen zijn gezekerd tegen indringing van verontreinigd water, afkomstig van bodemverontreinigingen. Deze buis levert een extra meerwaarde; er zijn ook kabels en leidingen voor gas, water en elektra doorheen te leiden, als de bijkomstige functie van een kabel en leidingtunnel. Het combineren van deze functies past uitstekend in een compacte bebouwde omgeving, waardoor efficiënt ruimtegebruik van belang is.

 

 

 

 

Met de HyDreA-Thermpipe is het mogelijk deze warmte op een schone en veilige manier te hergebruiken.De mogelijkheid om met deze buis energie te winnen uit het riool (riothermie) is hier wel de kers op de taart. De binnenschil van de buis doet namelijk dienst als warmtewisselaar. Koud water dat door de kunststof spiraalwikkelbuis buis wordt geleid, komt er aan het eind een graad of drie warmer weer uit. We verwachten dat ieder buissegment van 3,30 m twee wooneenheden van de basisbehoefte aan warmte kan voorzien met minimale extra investeringen. In totaal kan er maximaal 2 maal 150 meter aan buisdelen aan één stuk worden geboord, die steeds in groepjes van drie aan elkaar zijn gekoppeld. Deze maximale lengte van 300 m (2 maal 150 m gescheiden door een tussendrukstation) heeft te maken met de schild- boortechniek.


Koeling

Het opgewarmde water uit deze installatie kan via een warmtepomp de aanliggende percelen (tot een afstand van zo'n 300 meter) verwarmen. Door de werking van de warmtepomp om te draaien, is het ook mogelijk op deze manier kantoren en fabrieken te koelen. In één en dezelfde transportleiding zijn beide functies: koelen en verwarmen, te combineren. Dat bespaart een hoop energie. Hoeveel precies, moet binnenkort in een pilot duidelijk worden in de 'riothermie-proeftuin' die de combinatie Socea, Heijmans, Frank samen met Tauw en met Waternet in Amsterdam opzet.

Overigens is het ook mogelijk de HyDreA-Thermpipe in te zetten zonder meteen de warmtewisselaar aan te sluiten. Het is dan gewoon een goede, duurzame rioleringsbuis. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld als een woningbouwcorporatie haar bestaande appartementencomplexen renoveert en aan nieuwe EPC-normen moet voldoen, is aansluiten alsnog mogelijk zonder ondergrondse werkzaamheden. De aansluiting van de warmtewisselaar bevindt zich namelijk in een put aan het begin en het einde van het traject, die voor de schildboring en voor rioleringsonderhoud toch wordt aangelegd. Het systeem is daarmee volkomen plug & play.

Verscheen eerder in BETON, Tijdschrift van de Federatie van de Betonindustrie (FEBE)

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage