Woonhaven Antwerpen zoek architectenbureau voor renovatie Kielparktorens

Woonhaven Antwerpen is op zoek naar een architectenbureau voor de renovatie van drie torens op het Antwerpse Kiel. De torengebouwen en bijhorende half-ondergrondse parkeergarages in het Kielpark vertonen allerhande technische en bouwfysische gebreken en zijn niet meer aangepast aan de huidige veiligheids- en comforteisen. 

Ze zijn daarom aan renovatie toe, waarbij waardevolle aspecten als inplanting, volumetrie en algemene uitstraling zeker bewaard moeten blijven. De functionele en architecturale kwaliteit van de gebouwen staat hierbij voorop.

De drie Kielparktorens werden gebouwd tussen 1959 en 1961 door de sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Woning, die nu deel uitmaakt van de fusiemaatschappij Woonhaven Antwerpen. Om de woningnood in Antwerpen op te vangen, werden in de naoorlogse periode verschillende grote sociale woningbouwprojecten opgestart.

Deze torengebouwen maken deel uit van het woningbouwproject sociale woonwijk Jan De Voslei, gebouwd onder leiding van architect Jos Smolderen (1889-1973). De wijk als geheel (Jan De Voslei en omgeving) is één van de best bewaarde voorbeelden van sociale hoogbouwensembles die beïnvloed waren door het modernistisch gedachtegoed. Bovendien zijn de Kielparktorens door hun stedenbouwkundige inplanting en architecturale uitwerking (zowel het exterieur als het interieur) een zeldzaam voorbeeldproject van sociale hoogbouw in Vlaanderen.

Het volledige bestek kunt u opvragen via deze link

Deel dit artikel:

Onze partners