WTCB: Y-classificatie voor het opsporen van nieuwe duurzame technologieën

Naar aanleiding van het groeiende bewustzijn over de gevaren van de klimaatverandering worden er, zowel door bedrijven als door onderzoeksinstellingen, steeds meer technologieën ontwikkeld die de CO2-uitstoot van onze maatschappij kunnen helpen verlagen. Om al deze duurzame technologieën sneller en eenvoudiger te kunnen opzoeken in de nieuwe classificatiestructuur voor octrooien, het Cooperative Patent Classification System (CPC), werd hiervoor een speciale Y-sectie gecreëerd. 

Na een reeks alarmerende rapporten van het IPCC (International Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties groeide de consensus over het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Vooral het Kyoto-protocol uit 1997 bleek een krachtig signaal: het aantal nieuwe octrooiaanvragen voor duurzame technologieën steeg sindsdien explosief tot gemiddeld 40.000 aanvragen per jaar.

Deze octrooien zitten echter verspreid in duizenden categorieën in verschillende classificatiesystemen voor octrooien (zoals de oude Europese classificatie ECLA of de internationale versie IPC). Hierdoor is het niet evident om octrooien in verband met de verbetering van de duurzaamheid terug te vinden in de octrooidatabanken. De nieuwe Y-classificatie kan hierin verandering brengen.

Op 1 januari 2013 werd een nieuw classificatiesysteem gelanceerd, het Cooperative Patent Classification System (CPC). Hieraan werd naast de acht bestaande secties (A tot H) een nieuwe Y-sectie toegevoegd voor nieuwe en opkomende technologieën. Binnen deze groep werd de subgroep Y02B aangemaakt die exclusief betrekking heeft op duurzame gebouwtechnologieën (bv. energiezuinige verlichting, verwarming of ventilatie, energiebeheer, ICT-toepassingen die gebouwen energiezuiniger maken en geïntegreerde hernieuwbare energiesystemen). 

De subgroep Y02B bestaat op zijn beurt uit verschillende klassen en subklassen waarvan men in tabel A een voorbeeld terugvindt. Deze tabel geeft ook het aantal octrooien per klasse weer.

Om een gerichte zoekopdracht mogelijk te maken, werd deze structuur nog verder in detail uitgewerkt. Bij wijze van voorbeeld geven we in tabel B een deel van de structuur weer voor energiezuinige verwarming.

Deze gedetailleerde structuur laat doelgerichte opzoekingen van relevante octrooien toe. Op het niveau Y02B 30/00 voor energiezuinige HVAC-installaties vinden we nog meer dan 31.000 octrooien (nog steeds een te groot aantal om relevante octrooien terug te vinden), maar na verdere uitfiltering tot het niveau Y02B 30/102 vinden we nog slechts 1.500 octrooien voor condensatieketels.

Deze categorieën kunnen gecombineerd worden met specifieke zoektermen of andere zoekcriteria (zoals publicatiedatum, uitvinder of octrooihouder) om het aantal gevonden octrooien verder uit te dunnen. In de lange versie van dit artikel krijgt u een praktische handleiding voor het online opzoeken van duurzame gebouwtechnologieën met behulp van de Y-classificatie. U kunt ook steeds de Octrooicel van het WTCB contacteren via octrooi@bbri.be.

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB. 

Bron: WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners