Zonnepanelen plaatsen op een plat dak: bezint eer ge begint

Omdat FOAMGLAS® regelmatig vragen krijgt van bedrijven en organisaties omtrent het plaatsen van zonnepanelen op platte daken, zet de firma enkele tips op een rijtje.

De isolatie moet drukvast zijn

Door de permanente belasting van de zonnepanelen en het nodige montagesysteem beginnen de meeste isolatiematerialen met de tijd te vervormen. Daardoor ontstaan er spanningen in de waterdichting, wat leidt tot scheurvorming. Scheurvorming veroorzaakt op zijn beurt waterinsijpeling, met waterschade binnen in het gebouw als resultaat. De gevolgen zijn rampzalig. Want zodra er water of vocht in het isolatiepakket van een plat dak is gedrongen, verliest het materiaal zeer snel zijn isolerend vermogen en gaat de voorziene energiebesparing verloren. Vochtige isolatie droogt nooit meer uit zelfs niet na herstel van de lekken.

Het is daarom van cruciaal belang dat gebruik wordt gemaakt van een isolatiemateriaal dat onder permanente druk niet vervormt en in alle omstandigheden droog blijft. Indien de vormvaste isolatie wordt gecombineerd met een geprofileerd staaldak, resulteert dit niet enkel in een bijkomende stijfheid van de dakconstructie maar ook in extra stabiliteit; wat een belangrijk pluspunt inhoudt wanneer het dak belopen wordt voor het onderhoud van de zonnepanelen.

Meer info: https://www.foamglas.com/nl-be/kenniscentrum/protection-areas/pressure

 

De isolatie moet onbrandbaar zijn

Zonnepanelen bevinden zich dikwijls dichtbij de onderliggende bouwmaterialen. Wanneer er door een technisch mankement in de PV-installatie brand ontstaat, betekenen ze een extra risico.

In de Preventiebrochure Zonnepanelen, uitgegeven door het verbond van verzekeraars in Nederland, wordt het gebruik van brandbare isolatie in de dakopbouw dan ook uitdrukkelijk afgeraden.

Isolatiematerialen met een brandklasse A1 zijn een elementaire voorwaarde voor elk veilig platte dak. Bij nieuwbouwdaken is het nuttig om isolatie met een brandweerstand REI van 120 minuten te overwegen. Zo kan een kleiner brandrisico worden gecombineerd met lagere kosten voor de brandverzekering.

Meer info: https://www.foamglas.com/nl-be/kenniscentrum/protection-areas/fire

 

Laat een bestaand plat dak vooraf analyseren 

Geregeld wordt FOAMGLAS® benaderd door opdrachtgevers die op een bestaand dak zonnepanelen hebben laten plaatsen en al na één of twee jaar worden geconfronteerd met lekkages in de dakopbouw. Dat leidt tot waterschade in het gebouw, aanzienlijke kosten en soms zelfs stilstand van de productie. Meer dan eens blijkt bij inspectie het probleem zo beroerd te zijn, dat zowel de zonnepanelen als de dakopbouw volledig moeten worden gedemonteerd. In dat geval lopen de onvoorziene kosten uiteraard nog hoger op. 

FOAMGLAS® biedt daarom een extra service aan: Roofscan, een gratis en vrijblijvend dakonderzoek. Specialisten van FOAMGLAS® komen ter plaatse en onderwerpen het platte dak zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde aan een visuele inspectie, om zo een beeld te kunnen vormen van het dak in relatie met het gebouw. Vervolgens wordt met behulp van een scanner een vochtmeting uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten wordt daarna in de dakopbouw minstens één insnijding gemaakt, zodat de diverse lagen in beeld komen en tevens kan worden nagegaan of de isolatie al dan niet vochtig is. Van dit alles wordt een rapport opgesteld, vergezeld van de nodige foto’s. Desnoods wordt er van de dakopbouw ook een sample genomen. Tot slot wordt in overleg met de diverse besluitvormers een eindadvies opgesteld, al dan niet in combinatie met een budgettering van de herstelwerkzaamheden.

De FOAMGLAS®-leuze is altijd: ‘Bezint eer ge begint”. Bij nieuwbouwprojecten is het belangrijk dat platte daken in de ontwerpfase worden uitgewerkt in relatie tot een eventueel gebruik ervan. Hierbij kan behalve drukvastheid en onbrandbaarheid ook het gewicht van de isolatielaag relevant zijn. Dit in verband met het reeds voorziene gewicht van geballaste PV-panelen en maximale dakbelastingen. Aanpassingen naderhand zorgen voor extra kosten en voor verlies aan grondstoffen, wat maatschappelijk niet verantwoord is.

Meer info: https://www.foamglas.com/nl-be/over-owens-corning-foamglas/our-services/roofscan

 

Tot 25 jaar garantie mogelijk

Standaard hebben platte daken een garantie van 10 jaar. FOAMGLAS® biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om deze garantie uit te breiden naar bijvoorbeeld 25 jaar. In dit geval dienen enkele welbepaalde regels en normen te worden gevolgd, vanaf het ontwerp tot en met de oplevering. De specifieke voorwaarden staan duidelijk omschreven in een overeenkomst. Eén daarvan is een regelmatig onderhoud van het platte dak.

Meer info: https://www.foamglas.com/nl-be/over-owens-corning-foamglas/our-services/foamglas-platdak25

 

Kortom

Alvorens zonnepanelen op een plat dak te kunnen plaatsen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:

  • Het isolatiemateriaal moet onbrandbaar zijn (brandklasse A1).
  • De isolatie moet de permanente belasting blijvend kunnen dragen, zonder te vervormen. Voor een makkelijk onderhoud van de PV-installatie moet de dakopbouw eveneens begaanbaar zijn.
  • De dakopbouw moet geschikt zijn voor zonnepanelen. Bestaande platte daken kunnen met Roofscan, een extra service van FOAMGLAS®, , gratis en vrijblijvend worden onderzocht. 
  • Waterlekkages via een plat dak kunnen cruciale gevolgen hebben. Zorg voor een goede detaillering en probeer het waterdichtingspakket zo weinig mogelijk te doorbreken.

Bron: Foamglas

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage