Zorgeloze PV-installatie op het platte dak

Het verduurzamen van een woning of bedrijfsgebouw gebeurt vaak met zonnepanelen. Ze drukken de energiekosten en er wordt meteen ook iets aan de duurzaamheid gedaan. Twee vliegen in één klap dus. Maar zo een installatie houdt ook mogelijke risico’s in waarover je bij de opstart van jouw project best al over nadenkt.

Zonnepanelen vormen intussen een vertrouwd beeld op onze daken, maar vaak vergeten we dat een zonnepaneelinstallatie een kleine elektriciteitscentrale is, waarbij risico’s niet uitgesloten zijn. In veel gevallen is dat te wijten aan een ondeskundige installatie, maar een mogelijke brand kan ook veroorzaakt worden door defecte cellen in de panelen die oververhit raken of door kabels en stekkers die niet conform de richtlijnen zijn aangesloten.  Op platte daken zit het vuur dan vaak ‘verstopt’ onder de panelen, zodat de brand pas (te) laat wordt opgemerkt en de PV-panelen ‘duwen’ de brand ook als het ware naar beneden, in de richting van de dakbedekking.

 

Dakbedekkingssysteem afgestemd op toepassing PV-panelen

Het komt er op aan een dakbedekkingssysteem te voorzien dat de gebouweigenaar vertrouwen geeft en dat minimaal zo lang meegaat als de PV-installatie zelf. Men gaat ervan uit dat een PV-systeem een verwachte levensduur heeft van 25-30 jaar. Tussentijds demonteren om de dakbedekking te vervangen, moeten we voorkomen.

Denk ook goed na over de dampremmende laag en de isolatiewaarde. Niet alleen voor nu, maar ook met het oog op mogelijke functiewijzigingen van het gebouw bij een eventuele renovatie. Het dakpakket moet bovendien genoeg stevigheid bieden voor de tijdelijke belastingen en het loopverkeer tijdens het aanbrengen en onderhouden van de PV-panelen en de permanente belastingen van het systeem op zich. Haast geen enkele isolatie voldoet aan deze functionele eisen, dus een dekplaat is meestal aangewezen. Deze dekplaat mag niet te zwaar zijn voor de onderconstructie, moet 100% thermisch stabiel zijn en kan je best kiezen in functie van de onderliggende isolatie en de eventueel aanwezige dakbedekking in geval van renovatie. De dekplaat zorgt ook voor een uitstekend vlakke ondergrond voor de verkleving van de dakbedekking.

 

Voorkeur voor verkleving op een dekplaat

Het is dus belangrijk om te kiezen voor een hoogwaardig geïntegreerd dakbedekkingssysteem, met name op grote daken waar een demontage van het PV-systeem zeker moet worden voorkomen. Een gekleefde dakbedekking krijgt de voorkeur en biedt deze voordelen:

  • een stabiele vlakke ondergrond voor het montagesysteem van de PV-panelen
  • voorkomt het risico van klapperen van de dakbedekking waardoor het PV-systeem kan worden “gelanceerd” of waar geluidsoverlast kan optreden
  • geen risico dat een eventuele brand zich snel zou voortplanten tussen dakbedekking en dekplaat
  • een sterk verminderd risico op eventuele “onderstroming” bij lekkages.

 

De oplossing van Firestone

Firestone ontwikkelde een langetermijnoplossing die antwoord biedt op deze problematiek. Het betreft een volledig systeem en het volstaat niet om slechts één of enkele van de componenten te gebruiken om het gewenste resultaat te behalen. Als één laag faalt, faalt het gehele systeem. Daarom moet er in de ontwerpfase rekening worden gehouden met de volledige dakopbouw. De keuze van de juiste componenten is immers cruciaal om beschadigingen te vermijden aan de dakbedekking en de isolatielaag, alsook om een optimaal presterende en kostenefficiënte oplossing te garanderen die de tand des tijds doorstaat.

Zowel bij nieuwbouw als renovatie dient de opdrachtgever betrokken te worden betreffende zijn eisen/wensen inzake brandveiligheid, isolerende werking, toelaatbaar gewicht, etc. Belangrijk is om op lange termijn te denken en niet te kiezen voor oplossingen die nu nog net acceptabel zijn. Firestone maakt in overleg met alle betrokkenen afgestemde adviezen voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Bron: CPE

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage