4e Europese School Brussel

In opdracht van de Regie der Gebouwen vormde de tijdelijke vennootschap 4à4 (Archi 2000 BVBA, Conix Architecten CVBA, Atelier Sart Tilman, Duijsens & Meyer Viol BV en Marcq & Roba SA) de vroegere Koninklijke Kadettenschool in Laken om tot de vierde Europese school in Brussel. Zo’n 2.500 à 3000 leerlingen zullen er school lopen en onderricht krijgen in verschillende talen.