Admininistratief Centrum-Diensten Centrum

Het nieuwe administratief centrum in Staden brengt alle gemeentediensten  en het OCMW samen in één nieuw gebouw op een perceel dat aansluit op het groeninbreidingsgebied Kapellerie. Vanaf de wedstrijdfase (Open Oproep 2011) tot aan de realisatie is de integratie van gebouw en parkomgeving essentieel gebleven. Het dienstencentrum wordt de gevel van het park, terwijl het park mee de identiteit van het dienstencentrum zal bepalen.