Alsberghe-Van Oost (blok R & blok I)

Het project is gelegen op de site van de voormalige blekerij Alsberghe & Van Oost. Op de site zijn grosso modo twee hoofdelementen aanwezig, namelijk de oude en vervallen fabrieksgebouwen en een aantal natuurlijke elementen (de Leie aan de oostzijde, een beek aan de zuidzijde, een meersengebied aan de westzijde en een omvangrijke vijver in de zuidwestelijke hoek). De 2 sociale woongebouwen met ondergrondse parkeergelegenheid kaderen binnen de stedelijke ontwikkeling van de ganse site, die voortbouwend op de aanwezige natuurlijke en architectonische kwaliteiten tot een nieuwe hoogwaardige en lichtgemengde woonbuurt wordt uitgebouwd.