Architectenpraktijk Egide Meertens

Sinds 2004 houdt Egide Meertens kantoor in een vrijstaand gebouw achter zijn ouderlijk huis. Dit kantoor werd echter al gauw te krap en de architect besloot uit te breiden. Bovenop het bestaande volume, een balk bekleed met betonpanelen, ontwierp hij een contrasterend volume in geprepatineerd zink dat er als een losse doos lijkt bovenop te liggen.Het nieuwe volume werd geschrankt op het bestaande geplaatst en kraagt enkele meters uit. De achterzijde ervan wordt volledig in beslag genomen door een grote glaspartij die een weids uitzicht biedt op het achterliggende Haspengouwse landschap. Hierdoor ontstaat een gerichtheid naar het landschap toe, die nog versterkt wordt door de uitkraging in dezelfde richting. Deze configuratie zorgt er tevens voor dat de privacy van de buren en de voorliggende woning verzekerd blijven.