Balsportcomplex met belevingspark, Sportsite De Schalk

Het winnende plan voor een nieuw sportcomplex in Willebroek maakt optimaal gebruik van de bestaande kwaliteiten en zet deze in voor de verbetering van de groenbeleving, het waterbeheer en de aansluiting met de omringende wijken.

“Uitgangspunt van ons ontwerp voor AGB Willebroek was een goede verhouding tussen het gebouw en het belevingspark. Het complex vlijt zich als een zo luchtig mogelijk volume tegen de noordwestelijke rand van het park, in de vorm van twee hoge volumes - de sportzalen - geschakeld door de ondersteunende functies in het midden. De voorgevel is naar het park gericht en de ingang al van veraf zichtbaar", aldus het ontwerpteam.