Batterij Aachen

aNNo architecten heeft het parcours Batterij Aachen, één van de weinige bewaarde Duitse verdedigingsbatterijen uit WOI, vernieuwd. De nadruk van het ontwerp ligt op de beleving van de site: het parcours laat de bezoeker de werking van een verdedigingsbatterij ontdekken. Voor de bunkers is geopteerd voor een conserverende restauratie waarbij verval wordt vertraagd en patine en littekens leesbaar blijven. Nieuwe elementen zijn hedendaagse interpretaties van het verleden.