Belgisch en Europees paviljoen Expo Shanghai 2010

De Wereldtentoonstelling in Shanghai sloot eind oktober zijn deuren. China verwelkomde 72 miljoen bezoekers op de Expo 2010 met als thema Better City, Better Life, een absoluut record. In het Belgische paviljoen was eveneens de expositiehal van de Europese Unie ondergebracht. De joint venture Realys Group (AOS China en Interbuild) won de wedstrijd voor het ontwerp, realisatie, onderhoud en de afbraak van het paviljoen. Het paviljoen werd geconcipieerd rond de structuur van een neuron, als belangrijkste inspiratiebron. Het neuron evoqueert de artistieke rijkdom van Belgie en van Europa evenals de wetenschappelijke vooruitgang die bijdraagt tot de ontwikkeling, de uitstraling en de rijkdom van ons cultureel en intellectueel patrimonium.Het neuron, de Brain Cell, verwijst eveneens naar de centrale positie van Belgie in het hart van Europa, op het kruispunt van de Romaanse, Germaanse en Angelsaksische cultuur.