Berlarij

De Berlarij is een residentieel project dat gelegen is in het binnengebied van het bouwblok tussen de Brusselsesteenweg en de Puttestraat in Tervuren.Deze nieuwe woonontwikkeling bestaat uit vier gebouwen die op zich uit kleinere gebouwdelen bestaan. De positie van de gebouwen structureert een publiek en natuurlijk landschap doorheen het bouwblok. Deze doorsteek zoekt tevens aansluiting bij de waardevolle natuurgehelen op de aanliggenpercelen.