Biblioteek & Academie voor Podiumkunsten Pupillensite

De nieuwe stadsbibliotheek is een grotendeels nieuw complex in de binnenstad, waarin ook de Academie voor podiumkunsten wordt gevestigd. De bibliotheek moet uitgroeien tot een open en toegankelijk huis van kennis, informatie, cultuur en ontspanning. Het ontwerp toont een complex van levendige stedelijke allure. Juist doordat het doelmatig van opzet is, ontstaat een ruimtelijke vrijheid waardoor het gebouw rijk aan belevenis wordt.