City Dox - fase 1

In mei 2013 keurde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) goed, wat de omvorming van de industriezones van Biestebroeck tot OGSO (ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving) mogelijk maakte door een mix van productieve activiteiten en huisvesting tot stand te brengen. Een hele verademing, want het Gewest heeft een nijpend tekort aan woningen! De ontwikkelingsplannen omvatten het creëren van woningen, geïntegreerde dienstverlening voor bedrijven en voorzieningen met een gemengde herontwikkeling van de voormalige industriezones, naast de integratie van de wijk in het landschap van het kanaalgebied.