Community Land Trust Gent Meulestede

In de Gentse wijk Meulestede worden 34 betaalbare koopwoningen opgetrokken. Het is het eerste Community Land Trust-bouwproject dat in Vlaanderen van is gegaan. Via dat woonmodel kunnen mensen met een beperkt inkomen een woning kopen zonder de grond waarop die woning staat. Het ontwerp zorgt er dankzij een intelligente stapeling van de woningen voor dat het potentieel van de site als groene long voor de wijk ten volle benut wordt.