ConstrucTHOR

In Europa, en ook in Vlaanderen, moet het nieuwe en bestaande gebouwenbestand evolueren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In de komende 27 jaar zal de uitdaging voor de eigenaars, de bouwsector en de overheden enorm zijn. Er rijzen niet alleen technische vragen om deze uitdaging aan te gaan, maar ook economische en juridische. Om dit transitieproces te versnellen en deze vragen vroegtijdig aan te pakken, wordt een nieuwe klimaatneutrale en grootschalige testinfrastructuur gebouwd in het OpenThor Living Lab in het Thor Park in Genk: ConstrucTHOR.

Voor deze realisatie werd door KU Leuven een team aangesteld rond partners Martens Van Caimere Architecten, met bijzondere expertise in het ontwerp en de realisatie van ambitieuze duurzame overheidsprojecten en U/Define, met expertise in veranderingsgericht bouwen voor een circulaire economie.

Met een holistische aanpak brengt het ConstrucTHOR-project verschillende onderzoekslijnen binnen de KU Leuven samen om strategieën en oplossingen te genereren om een evolutie naar een klimaatneutraal patrimonium en bouwindustrie in Vlaanderen te stimuleren. De testinfrastructuur richt zich op (een combinatie van) zes thema's: energieneutraal bouwen, klimaatneutrale bouwmaterialen en recyclage, renovatiestrategieën, waterbeheer, comfort en gebruikersinteractie en digitalisering (VR, BIM).

De testinfrastructuur zal verschillende modules bevatten: een perceel voor nieuwe, modulaire woonconcepten, een kantoorgebouw met verschillende niveaus van thermische inertie (zwaar gebouw op het gelijkvloers middels betonbouw, halfzwaar gebouw op de eerste verdieping middels CLT (cross laminated timber) en een lichte constructie op de tweede verdieping door houtskeletbouw), een grote modulaire gevel voor het testen van gevelopbouwen en prefabmethodes, een grote proefhal met ruimtes voor opleidingen en lezingen en drie typologieën die klaar zijn om gerenoveerd te worden: een flatgebouw, een herenhuis en een driegevelwoning. Deze modules zijn onderling verbonden met een technische ruggengraat voor de distributie en uitwisseling van een diverse mix van energiesystemen, waterstromen en opslagsystemen (thermisch, elektrisch, water).