Creatopia: renovatie en restauratie

AG Vespa laat de lagere school Creatopia op het Kiel in Antwerpen restaureren en renoveren. Het originele schoolgebouw is in 1935 ontworpen door de Antwerpse stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke in modernistische stijl. Het schoolgebouw wordt gerestaureerd en gerenoveerd op vlak van comfort, akoestiek en veiligheid. Alleen de conciërgewoning ruimt plaats voor een nieuwbouw om de school aan die zijde van het bouwblok een gezicht te geven.