Crematorium Polderbos

Een crematorium is een belangrijk publiek gebouw. Het heeft echter een conflicterende relatie met zelfexpressie, verscheurd tussen zijn technische inhoud enerzijds en ceremoniële karakter anderzijds. Om dit conflict te beslechten heeft OFFICE het gebouw ontworpen als een grote hellende tafel, waarvan het dak – als een ‘nature morte’, ontworpen samen met kunstenaar Richard Venlet – de protagonist is, communicerend met de specifieke publieke inhoud van het gebouw.

Bureau Bas Smets heeft het landschap ontworpen waarin het grote dak is geplaatst, een verzameling van voorzichtig georkestreerde nieuwe landschapselementen die de polders rond de kuststad Oostende bevolken.