De Groene School Neerpede

Op de campus was het bestaande schoolgebouw in bouwvallige staat en dringend aan vervanging toe. Bovendien was de wens van de bouwheer om de school in capaciteit te verdubbelen, waarbij elk leerjaar over twee klassen beschikt. Naast de 18 klaslokalen, voorziet het project ook een sportzaal, een refter en administratieve lokalen.

De voorgevel van het bestaande gebouw werd behouden, een uitdrukkelijke eis van de stedenbouwkundige dienst. Het overige gedeelte werd afgebroken en vervangen door een grotere nieuwbouw die op dezelfde plaats werd voorzien.