De Kameleon, Oostende

Het project in Oostende legt een open verbinding tussen het bestaande woonzorgcentrum en de omliggende woonwijk. De ruimte van het dagverzorgingscentrum in het woonzorgcentrum A. Lacourt komt in de loop van 2014 vrij. Een buitenschoolse kinderopvang neemt in eerste fase een plekje in het bestaande casco in. Een kinderdagverblijf komt er later in de tweede fase bij. Hiervoor is er echter een gedeelte nieuwbouw nodig.