De Tol Riemst

De nieuwe gemeentelijke basisschool is een fusie van twee kleine schooltjes. Ze waren apart gehuisvest elders in de gemeente, maar kozen voor hun gezamenlijke toekomst voor een nieuwe locatie nabij de gemeentelijke sporthal in Herderen. De nabijheid van de sportaccommodatie maakt het delen gemakkelijk. De school kan overdag gebruik maken van sportvelden en sporthal. De nabijheid van de kinderopvang en de bijbehorende buitenruimte zijn eveneens troeven van de nieuwe locatie.