Deelfabriek

De oude brandweerkazerne te Kortijk wordt herontwikkeld tot deelfabriek, een ontmoetingsplek waar burger-, buurt- en stadsinitiatieven elkaar vinden. De deelfabriek wil delen promoten als alternatief voor bezitten en empowerment stimuleren, waarbij de verschillende initiatiefnemers elkaar kunnen vinden en versterken.