Domein Karreveld

De restauratie van het domein Karreveld gebeurde onder leiding van Beliris, het samenwerkingsakkoord tussen de regionale en federale regering. Het project omvatte twee fases: de restauratie van de daken van de kasteelhoeve en de heraanleg van het park. In totaal werd bijna 3 miljoen euro geïnvesteerd om het domein in zijn volle glorie te herstellen.