Drypikkel

De stijgende vraag naar goedkope huisvesting in landelijke gemeentes nabij het Brussel stemt tot nadenken over hoe de commerciële woningbouw in tegenstelling tot sociale huisvesting hierop een kwalitatief ruimtelijk antwoord moet bieden. De wildgroei aan individuele woon- of meergezinsprojecten binnen deze grootstedelijke periferie zijn niet bij te houden. Het masterplan Drypikkel tracht door middel van een overkoepelende stedenbouwkundige visie deze verhoogde densiteit van wonen te integreren in het landelijke karakter van de gemeente Merchtem. Een combinatie van eengezinswoningen in relatie tot grote collectieve woonprojecten gelegen binnen een groenrijke omgeving, voorzien van verschillende parken en pleintjes, biedt een oplossing voor de huisvestingsnood van de gemeente en zorgt tegelijkertijd voor een herwaardering  van de site en zijn omgeving.