Erasmushogeschool

Vanaf 2016 bevindt zich op een steenworp van de Dansaertstraat een nieuwe studentencampus voor ruim 1000 studenten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB). De nieuwe campus bestaat uit een gerenoveerde brouwerij en een nieuwbouw. Met 2 aula’s, 40 klas- en vaklokalen, docentenlokalen, een studielandschap, een bibliotheek, een cafetaria en meerdere zithoeken en terassen krijgen de lerarenopleidingen van de hogeschool een nieuwe stek die ingebed zal liggen in een levendige en trendy stadswijk.