Fiets- en voetgangersbrug Zulte

In het kader van het Seine-Schelde project wordt de Leie verbreed om de binnenvaart in Vlaanderen te verbeteren, zonder natuur en recreatie uit het oog te verliezen. Daarom werkt de opdrachtgever De Vlaamse Waterweg samen met de gemeente Zulte om een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug te realiseren.

Door de aanleg van deze brug wordt het recreatief fietsnetwerk langsheen de Leie zelf en haar aansluiting op een wijdere regio verder verfijnd. Op kleinere schaal wordt de historische verbinding tussen  centrum Zulte en het Kasteel te Lake hersteld. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug zal voor zowel het recreatief als het functioneel fietsroutenetwerk kansen bieden voor het verbinden en verknopen van routes. De nieuwe route verbindt daarbij de Limnanderdreef en de fietssnelweg F371 richting Wielsbeke. Een nieuw rustpunt met zichtpunt op voorbijvarende schepen biedt een nieuwe toeristische trekpleister.