Financiecentrum Noordster

Op de terreinen van het vroegere spoorwegcomplex in de Ellermanstraat, aan de rand van ‘Het Eilandje’ in Antwerpen Noord en in het verlengde van park Spoor Noord, werd plaats gemaakt voor de bouw van kantoortorens. De eerste toren die werd gebouwd was de toren ‘Noordster’. De Noordster telt 14 verdiepingen met een ondergrondse parking over 2 verdiepingen. Onder de toren zijn ook archiefruimtes voorzien. Het gebouw voorziet in de mogelijkheid van integratie met de toekomstige omliggende bebouwing doordat via het dakterras op de tweede verdieping een verbindingsbrug kan worden gerealiseerd met de toekomstige naburige gebouwen, een trap van en naar het park en een verbinding met de voetgangersbrug naar het Eilandje. Het gebouw huisvest de functionele diensten van de Douane en Accijnzen. Het samenbrengen van het douanekantoor, het accijnskantoor, de inspectiewaarde, de opsporingsdiensten, het verificatiecentrum en de diensten van de directie in één gebouw verhoogt de samenwerking. Ook de ondersteunende diensten zoals automatisering, selectiedienst, kledingsfonds, economaat en logistiek vinden hier onderdak.