Groenplaats

© Witteveen+Bos i.s.m. Cross Architecture
© Witteveen+Bos i.s.m. Cross Architecture
© Witteveen+Bos i.s.m. Cross Architecture

In 2025 krijgt de Groenplaats een grondige heraanleg. Het definitieve ontwerp van de bureaus Witteveen+Bos en Cross Architecture werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De Groenplaats krijgt een moderne centrale toegang naar haar ondergrondse voorzieningen zoals de premetro en een nieuwe fietsenstalling. Ook komen er een dubbele rij nieuwe bomen in een rechthoek rond het centraal gedeelte, toekomstbomen op de hoeken, en nieuwe zitbanken. Bovendien worden ook de omliggende straten, die aan vernieuwing toe zijn, heraangelegd. Na de heraanleg van de omgeving zal het verkeer veiliger verlopen, met meer mogelijkheden voor voetgangers om over te steken.