Gustave

De site van het voormalige Instituut Sint-Amelberga (ISA) in Temse zal transformeren tot een levendige woonbuurt met een honderdtal wooneenheden. De lay-out bewaart de historische abdij en zal verschillende architecturale volumes toevoegen met een eigen identiteit, verwoven met publieke en semipublieke pleinen die de verbinding maken met de kleinschalige architectuur van de stad. Om een levendige buurt te creëren is een grote variatie aan woontypologieën in het plan geïntegreerd, georganiseerd rond autovrije doorgangen. Gedeelde functies, winkels en een restaurant worden toegevoegd aan de historische en nieuwe gebouwen.