Heraanleg Nieuwstraatwijk

Vanuit de vraag voor een betere omgeving van de Nieuwstraatwijk, met in het bijzonder de heraanleg van de Nieuwstraat, wil ontwerper LensĀ°Ass een antwoord geven dat zowel op stedelijk, commercieel en sociaal gebied een sterke meerwaarde biedt. LensĀ°Ass neemt de hele zone onder de loep met als belangrijkste toegevoegde waarde het ontwikkelen van een nieuwe stedelijke woonzone. De voorgestelde ingrepen ontstaan uit de huidige problematiek van de bestaande situatie, met als doel een leefbare omgeving te creëren, optimaal gebruik te maken van de aanwezige ruimte en bepaalde plekken functioneel en visueel met elkaar te verbinden.