Herbestemming kerk van Leegkerk

Awg architecten voorzag de kerk van Leegkerk van een nieuwe educatie-/expositieruimte, een vergaderruimte en faciliterende ruimtes. Die bevinden zich in, op en rond een gouden kubus die los in de monumentale kerk is geplaatst. De vraag naar herbestemming van de kerk, waarvan de oudste delen uit de dertiende eeuw stammen, kwam van de Stichting Oude Groninger Kerken en Bijzondere Locaties Groningen. Zij wilden zowel de oude religieuze functie van de kerk herstellen als er een ankerplaats voor de beleving van het omliggende landschap en de cultuurgeschiedenis die ermee samenhangt van maken. Ze moet daarbij plaats bieden aan maatschappelijke, culturele en spirituele activiteiten en is om die reden zowel technisch als gevoelsmatig op hoog niveau uitgewerkt.