Herbestemming van stapelhuis Entrepot

Haven Oostende wenst het historisch stapelhuis in neoclassicistische stijl te herbestemmen tot kantoorruimtes voor havengerelateerde bedrijven, waar grote vraag naar is. Daarnaast heeft het havengebied nood aan gecentraliseerde boardrooms en polyvalente presentatie– en receptieruimtes voor maritieme en andere bedrijven. Het gebouw moet een herkenningspunt worden in de haven en de duurzame herbestemming zal als katalysator werken voor toekomstige ontwikkelingen.

Naast de integrale restauratie van de beschermde buitenschil en het aanbieden van een flexibel invulbare casco voor moderne kantoorruimtes over vier verdiepingen, wordt een expressieve optopping voorzien als extra bouwlaag bovenop het monument. Hierdoor wordt het erfgoed versterkt en opgewaardeerd tot een architecturaal icoon.