Het Gielsbos

Het Gielsbos is een zorginstelling voor personen met een zware mentale handicap. Dierendonckblancke architecten maakte het ontwerp van de zeven nieuwe woningen die de bestaande paviljoenen in het Gielsbos moeten vervangen. Een belangrijk aspect van het masterplan was de relatie tussen de verbindingsweg en de nieuwe woonclusters die eveneens uit vijf woningen bestaan. Drie ervan worden ingeplant langs de ene zijde van de weg, en twee langs de andere zijde, waardoor er een binnengebied ontstaat dat  het centrale erf van de woongemeenschap wordt. De essentie van het concept  is dat de bewoners de dagdagelijkse activiteiten op het erf kunnen waarnemen vanuit de leefruimte van elke woning.