Het Groente Paleis

Een professionele, innovatieve dakserre, bestaande uit een onderzoeksdakserre, een gevelserre en onthaalruimtes.  Centraal staat de onderzoekserre met eromheen maximale ruimte voor ontmoeting en functionele synergie, zowel voor het brede publiek als voor de partners van de Green Hub.