Hoopnatie

Onze uiteindelijke configuratie van de bouwvolumes zoekt het midden tussen stedelijke verdichting en ruimtelijke beleving. Het project bestaat uit 3 gebouwen: Blok A sluit aan op het resterende hoekgebouw. Blok B loopt parallel met de Timmerwerfstraat. Blok C omvat het bestaande pakhuis dat gerenoveerd en uitgebreid werd met een aanbouw. De driehoekige ruimte tussen de drie volumes wordt ingericht als privaat binnengebied.