Hoprom Kortrijk

Een zwevende doos op een glazen sokkel is misschien wel de eenvoudigste omschrijving van dit project. Het Beneluxpark in Kortrijk werd in 2011 aangepakt door landschapsbureau Bas Smets. Het vroegere landbouwterrein werd verbouwd tot een bedrijventerrein dat werd ingedeeld in landschapsbanken die worden afgescheiden door keermuren en groenbuffers. Het nieuwe gebouw voor de firma Hoprom is een representatief gebouw dat ontworpen is passend bij de uitstraling van het bedrijf. Het massieve betonnen kader en de sokkel zijn opgebouwd uit wit gepolijste prefab betonstukken die de basis vormen van dit strakke concept. Als contrast werden de Artline XL ramen van Sapa op een speelse manier ingepland in functie van looplijnen en ruimtes.

Het gebouw is een nauwsluitend samenspel van ontwerp en detaillering die de stabiliteit tot zijn uitersten dwong. De ontworpen knooppunten tussen betonpanelen, ramen en glaslamellen in de ruwbouw bepalen het zwevende karakter en de organisatie van het interieur. Het 1x1m rasterplan zorgt samen met de eenvoudige structuur voor een uitgepuurde indeling die op termijn snel aanpasbaar is. Naast het doordachte vormelijke exterieur werd ook grote aandacht besteed aan het energestische eisenpakket. Er werd een nieuw raamprofiel ontwikkeld om aan de strenge energie-eisen te voldoen. De nieuweU-waardes zorgden ervoor dat de architecten met een warmtepomp en de inertie van het laag-energiegebouw het E- en K-peil konden bereiken. De glazen lamellen zorgen voor de nodige zonwering en privacy en bieden het gebouw een architecturale meerwaarde.